Nutrie

Fotka: Nutrie Mapka

Metodika

Historie plemen

Chov nutrií má v ČR více než osmdesátiletou tradici. V poválečném období (po r. 1945) se rychle rozvíjel. Hlavním cílem byla produkce kožek. Ceněno bylo i velmi jemné maso s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem tuku.
V osmdesátých letech 20. století bylo produkováno 0,5 miliónu jakostních kožek ročně, přičemž standardní nutrie chované v Čechách a na Moravě patřily k nejlepším v Evropě. Ekonomické podmínky způsobily pokles stavů na historické minimum, odhadem asi 4000 chovných zvířat.
Standardní nutrie vyšlechtěná na území ČR vyniká kvalitou srsti. Původní moravské stříbrné plemeno, stejně jako přeštické vícebarevné plemeno, je kriticky ohroženo.

Plemenné znaky

Stavbou těla, velikostí a exteriérem stojí nutrie mezi ondatrou a bobrem - délka dospělých zvířat je mezi 50-70 cm, ocas dlouhý 30-40 cm, hmotnost dospělých zvířat je 5-6 kg (dospělí samci dosahují hmotnosti i 12 kg).
Typy zbarvení jsou standardní, hnědý (vznikl chovem divokých nutrií v zajetí a dlouhodobou selekcí zvírat požadovaného typu a zbarvení), a barevné typy dominantní (černá, zlatá, bílá) nebo recesivní (stříbrná, greenland, pastelová, safírová, vícebarevná). Barevné typy jsou mutačního původu nebo byly vyšlechtěny metodou křížení různě zbarvených zvířat.

Český typ standardní nutrie

vyniká oranžovým zbarvením boků, srst na hřbetě je tmavohnědá, na břiše svělehnědá. Také okolo očí a uší má srst oranžový nádech.

Stříbrná nutrie

se vyznačuje tmavě šedými až šedofialovými pesíky a více nebo méně výrazným prostříbřením - bílými nepigmentovanými prstenci, jejichž délka je 5-7 mm. Část krycích chlupů zejména na hřbetě má pigmentovanou špičku. Podsada je na břiše šedá, na bocích a směrem ke hřbetu tmavší. Kůže je pigmentovaná, oko hnědé.

Přeštická vícebarevná nutrie

má základní barvu bílou, hnědě zbarvená srst se nachází okolo očí a uší, na hřbetě a zádi, která je tmavšího hnědého odstínu. Nos ani hrudní končetiny nejsou pigmentované, ocas je pigmentovaný s tmavou špičkou. Oční duhovka je hnědá.

Užitkovost

Chovným cílem je dosažení 4-4,5 kg živé hmotnosti v 6 měsících věku u samců a 3,5 až 4 kg u samic. Žádoucí je minimálně pět odstavených mláďat na jeden vrh. Snahou je získat maximální počet bodů v hodnocení exteriéru a kvality srsti.
Šlechtěním bylo v poslední dekádě dosaženo velkého pokroku ve sjednocení barevného tónu i ve zbarvení krycí srsti u standardních nutrií, které se tak stávají unikátním a uznávaným typem i v mezinárodním měřítku.

Struktura populace
Přes dotační podporu chovu poklesl počet zvířat přeštického plemene na kritickou hladinu a hrozí reálné nebezpečí jejího vyhynutí.

Přehled počtu podporovaných zvířat.

Rok Plemeno
přeštická standardní stříbrná
1998 30 55 70
2000 13 72 86
2001 14 76 89
2002 16 76 56
2003 13/3* 71/15* 41/11*
* - samice/samci
Udržování

Cílem chovu genetických rezerv není zakonzervování (semenné dávky, embrya) bez dalšího pokroku, ale tzv. "sustainable improvement" - udržitelné zlepšování. Tj. šlechtění v rámci daného prostoru (ekotypu), v němž se daný genetický zdroj vyvíjel a adaptoval, s ohledem na příští potřeby daného prostoru.
Je nutno zajistit uchování co nejširší škály jedinců s rozličným genotypem pro potenciální využití v budoucnu. Tato skutečnost se v řadě případů střetává s komerčními zájmy a podmínkami chovatelů. Dotace poskytovaná chovatelům v rámci Národního programu by měla proto kompenzovat již zmíněné ztížené chovatelské podmínky.

Projekt ochrany nutrií v rámci Národního programu zajišťuje a informace zájemcům o chov poskytuje prostřednictvím oblastních a městských organizacích:
Český svaz chovatelů
Tel: 284 643 437, 284 644 313
Email: CSCH@comp.cz
http://www.cschdz.cz